Directievoering en toezicht van Prostijl

Na de plannings- en voorbereidingsfase van een project volgt uiteindelijk de uitvoerende fase. Daarbij wilt u natuurlijk grip houden op de planning, de gemaakte afspraken en de budgetten. Wij weten als geen ander dat civieltechnische projecten vaak complex en omvangrijk zijn. In deze fase ondersteunen we u graag met directievoering; zodoende heeft u de benodigde extra capaciteit om grip op de uitvoering te houden. Daarbij vinden we het proces zeker zo belangrijk als het resultaat!

Alles onder controle…

We hebben veel ervaring in de directievoering bij civiele projecten. We dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van kwaliteits-, plannings- en budgetcontroles. Ook zijn we het aanspreekpunt tussen u en de aannemende partijen en controleren we bij diverse organisaties de naleving van de EMVI-inspanningen.We sturen hier en daar bij en koppelen terug. Daarbij zijn de lijnen naar alle betrokkenen kort en blijft de communicatie helder. Schakelt u Prostijl in, dan zijn wij niet alleen adviseur, maar ook uw verantwoordelijk partner.

Producten
  • ontwerpen
  • onderhoudsadviezen
  • aanbestedingsbegeleiding
  • RAW-bestek of EMVI-bestek
  • tekenwerk (microstation en A-CAD)
  • kostenramingen
  • projectmanagement
  • directievoering & toezicht
  • opstellen van B&W-adviezen

Directievoering met korte lijnen en heldere taal

Bel Prostijl: 0512 539640.

 

Prostijl civiel advies b.v.
Moleneind ZZ 79
9203 ZW  Drachten