Grootschalig asfaltonderhoud 2021

In opdracht van de Gemeente Smallingerland is Prostijl Civiel Advies B.V. gestart met de projectvoorbereiding voor het Grootschalig Asfaltonderhoud 2021. We onderzoeken op diverse locaties binnen de gemeente de aanwezige schade aan de asfaltweg. Op basis van deze bevindingen worden gedegen onderhoudsadviezen opgesteld waarbij er op een duurzame manier de levensduur van de asfaltwegen wordt verlengt en gewaarborgd. De gehele projectvoorbereiding bestaat uit het uitvoeren van een verhardingsonderzoek, het opstellen van onderhoudsadviezen, het maken van RAW contractdocumenten en het begeleiden van de aanbestedingsprocedure. Tijdens de uitvoeringsfase van dit project zullen we tevens de directievoering en toezicht verzorgen.

 

Prostijl civiel advies b.v.
Moleneind ZZ 79
9203 ZW  Drachten