Advies en Voorbereiding

Als ingenieursbureau zetten we uw ideeën om naar een ontwerp. Aan de hand van de gestelde randvoorwaarden worden uw ideeën vorm gegeven en nemen we tegelijkertijd ook functionaliteit, regelgeving en civieltechnische aspecten in acht. We stellen onderhoudsadviezen op om de levensduur van het betreffende product te onderhouden en eventueel te verlengen. We inventariseren de schade en stellen hierbij een plan op om deze schade te herstellen. Hiernaast denken we ook graag mee over regulieronderhoud van uw product. Op deze manier kan de duurzaamheid en levensduur van uw project gewaarborgd worden.

Als onderdeel van de voorbereiding van een project kunnen wij de project management op ons nemen.
Diensten:
  • projectmanagement
  • ontwerpen 
  • onderhoudsadviezen 
  •  

    Prostijl civiel advies b.v.
    Moleneind ZZ 79
    9203 ZW  Drachten